هتل‌های خالی، پروازهای لغو شده، موزه‌های بسته. ویروس کرونا توریسم را در بسیاری کشورها، از جمله در اروپا از نفس انداخته است. کارشناسان این حوزه خسارتی میلیاردی را تخمین می‌زنند. این تازه در شرایطی است که اروپا هنوز با اوج بحران ...