در ابتدای این نشست؛ دکتر هدایت حاتمی پیرامون اهداف برگزاری نشست، بیاناتی ایراد نمود. وی به نشست‌های ستاد تسهیل و تاثیرات آن بر حل مشکلات واحدهای تولیدی، کسب توفیقات خوب در بخش سرمایه گذاری و 205 مورد قرارداد و فروش ...