به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، صمیم مرادی روزبهانی درباره برقراری ارتباط هاتلاین دو کلانشهر تهران و کرج اظهارداشت: در نوزدهمین جلسه کمیته تخصصی مدیریت بحران کلانشهرهای ایران که با حضور مدیران بحران کلانشهرها به صورت مجازی برگزار شد، بر ...