در نشست مشورتی لویی جرگه ۳۲۰۰ نفر از سراسر افغانستان شرکت کرده‌اند. جلسه مشورتی با وجود خطرات ناشی از بحران کرونا روز جمعه ۱۷ مرداد (۷ اوت) در محل برگزاری جلسات لویه جرگه در کابل آغاز شد. رئیس جمهور افغانستان ...