خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه ۱۵ مهر (ششم اکتبر) در گزارشی نوشت که "مشکل نان در ارومیه به حدی رسیده که حتی برخی افراد با استفاده از نرم افزار موبایلی "دیوار" ۱۰ قرص آن را به قیمت ۱۰ هزار تومان به ...