55 آنلاین :  معاون پارلمانی حسینعلی امیری  رییس جمهور از معرفی وزیر پیشنهادی صمت خبر داد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور  گفت: رئیس جمهور طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی در نامه‌ای به رئیس مجلس آقای مدرس خیابانی را به عنوان ...