یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: همکاری مردم در مهار پاندمی کرونا یک رسالت انسانی و در راستای صیانت از حق حیات شهروندان تحلیل می‌شود. محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با "تشویق به نرفتن به سفر و ...