آمریکا برای دو ماه دیگر معافیت صادرات گاز و برق ایران به عراق را تمدید کرده و این کشور مجاز است در ازای خرید انرژی از ایران، پول آن را به حسابی در «بانک تجارت» عراق، با دینار عراق واریز ...