برای نخستین بار است که صادرات واکسن ضدکرونا از اتحادیه اروپا به کشوری ثالث متوقف می‌شود. رسانه‌ها به نقل از محافل اتحادیه اروپا گزارش دادند که ایتالیا مانع از ارسال ۲۵۰هزار دوز واکسن شرکت بریتانیایی-سوئدی آسترازنکا به استرالیا شده است. ...