رئیس شرکت ملی نفت لیبی نسبت به رخ دادن فاجعه‌ای بزرگتر از انفجار بیروت در این کشور در پی توقف صادرات نفت و وجود انبارهای نفت هشدار داد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الحره، مصطفی صنع‌الله، رئیس شرکت ...