مجیدرضا حریرچی، رئيس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در سال جاری به ۳۵ میلیارد دلار برسد که در «صرفه‌جویانه‌ترین حالت» ۱۵ میلیارد دلار کمتر از مصارف کشور است. خبرگزاری ایلنا به نقل از ...