صائب عریقات هفته‌ها با مشکل تنگی نفس و عفونت ریه دست‌وپنجه نرم کرده بود. او در اکتبر سال جاری، به علت ناراحتی تنفسی به بیمارستانی در اورشلیم (بیت‌المقدس) منتقل شده و سرنوشت این دیپلمات ارشد فلسطینیان در واپسین روزهای زندگی‌اش ...