واشنگتن گروه "سرایا المختار" در بحرین را به لیست سیاه تحریم‌ها  وارد کرد. این گروه که پیش‌تر جزء تشکیلات تروریستی دسته‌بندی شده بود، گروهی زیرزمینی است که اعضایش بیشتر در زندان یا در ایران هستند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا سه ...