«شیث رضایی» از جمله بازیکنانی بود که در شهرآوردهای زیادی شرکت کرد و همیشه در چنین مسابقاتی توجهات را به خود جلب می‌کرد. نبردهای او با «فرهاد مجیدی» در تقابل‌های مختلف صحنه‌های ماندگاری را در شهرآوردها خلق کرد.  در آستانه ...