رضا سلیم ساسانی رییس اتاق اصناف کرمانشاه اقدامات انجام شده اتاق اصناف را تشریح کرد و گفت : از آنجا که کسبه و بازاریان بیشترین ارتباط را با شهروندان دارند در راستای پیشگیری از شیوع آموزشهای لازم را از طریق ...

به نقل از روز شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» در نشست با جمعی از اصناف افزود: برنامه ریزی ایده آلی برای بازار شب عید و ماه مبارک رمضان انجام شده و ذخایر را به میزان قابل توجهی ...