پنج شنبه ۲۲ اسفند (۱۲ مارس) "روز جهانی مبارزه با سانسور سایبری"  است. به مناسبت این روز سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی از ۲۰ نهاد دولتی و غیردولتی در سراسر جهان نام برده که در "سانسور سایبری" و اخلال ...