۳۹ سازمان و نهاد فعال در زمینه حقوق بشر در نامه‌ای به کشورهای عضو شورای حقوق بشر ضمن یادآوری سرکوبی که جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ علیه معترضان اعمال کرد،  نوشته‌اند که این« سرکوب عواقبی عمیقاً فاجعه‌بار برای ...