علی مطهری، در گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه "خراسان" گفته است که روحانی با سوءمدیریت‌ها و نقطه ضعف‌هایی چون کوتاه آمدن در مسئله دخالت از خارج در کارهای اجرایی، اقتدار دولت را حفظ نکرد. او در عین حال، عملکرد عمومی روحانی را منهای "فاجعه ...