خبرگزاری میزان – پایگاه آمریکایی «نشنال اینترست» در گزارشی به بررسی شهر موشکی ایران که به تازگی رونمایی شده  پرداخته و نوشت «ایران توانمندی جنگ الکترونیک خود را به رخ کشید.»   در گزارش «نشنال اینترست»، آمده است، تصاویر منتشر ...