ایدیل بایدر، هنرپیشه و کابارتیست مهاجر تبار آلمانی، ژانین ویسلر، مارتینا رنر و آنه هلم، سه سیاستمدار حزب "چپ‌ها"، ایمیل‌هایی با پیام مرگ دریافت کرده‌اند. دادستانی فرانکفورت می‌گوید امضای  NSU.2.0"" پای پیام‌هاست؛ با این همه مشخص نیست چه کسی واقعا ...