به گزارش افکارنیوز،  قدرتعلی حشمتیان با اشاره به شفافیت مالی در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: عقیده دارم در رابطه با شفافیت مالی مسئولین و شورای نگهبان باید به صورت ویژه نگاه کنند؛ وقتی حدود ٩٠ نفر نماینده رد صلاحیت ...