اغلب کارشناسان تاکید می‌کنند تهیه و تولید واکسنی که افراد را در برابر ویروس جدید کرونا مصون کند فرایندی زمان‌بر است و احتمالا زودتر ازسال ۲۰۲۱ انجام نخواهد شد. بر همین اساس امید کسانی که در سرتاسر جهان در معرض ...