به گفته یک مقام ارشد در دولت آمریکا، برخی شرکت‌های فعال در حوزه بیمه و حمل و نقل دریایی، با وجود تحریم ایران توسط کاخ سفید، همچنان مشغول همکاری با تهران هستند و محموله‌های نفتی آن را منتقل می‌کنند. به ...