گیتانجالی رائو، پژوهشگر ۱۵ ساله، نخستین "کودک سال" در تاریخ مجله خبری "تایم" است. این مجله هفتگی آمریکایی که نزدیک به صد سال قدمت دارد، در درجه اول به دلیل انتخاب "شخصیت سال" در سراسر جهان شناخته می‌شود. امسال تایم ...