با هم ولی دور از هم... این رهنمود و فراخوانی پیشگیرانه برای مختصر کردن مراسم در ایام شیوع کرونا و برگزاری مجازی جشن یلداست. هشدار می‌دهند که دورهمی‌ها می‌توانند "هولناک‌ترین موج کرونا" را به راه بیندازند. یک بازی کلامی نیز ...