روز شنبه، ۲۰ اردیبهشت (نهم ماه مه) سرویس خبری کلیسای پروتستان آلمان(epd) گزارش داد که شبکه اول تلویزیون آلمان (ARD) تغییراتی در برنامه‌ریزی‌های خود برای گزارشگری از تهران انجام داده است. مسولیت تهیه گزارش از ایران تا اواخر آوریل سال ...