با شیوع بیماری کرونا از اواخر بهمن ماه در کشور و ابتلای تعدادی از هموطنان به آن و سرعت فزاینده رشد آن در استان‌های مختلف از جمله اصفهان، اقدام های مختلفی برای پیشگیری از شیوع این بیماری صورت گرفت از ...