رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه "آموزش مکمل" دانش آموزان برای استمرار فعالیت یادگیری فقط در شبکه آموزش پخش می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ سامانه‌ای از سوی آموزش و ...