عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعدام شایان سعیدپور گواهی دیگر بر بی‌اعتنایی کامل مقامات ایرانی به حق حیات توصیف کرده‌اند،  چرا که سعیدپور "به خاطر جرمی که در زمان کودکی مرتکب شده به جوخه اعدام سپرده شده است". شایان سعیدپور ...