دو شرکت زیمنس و یوبیتریسیتی با همکاری همدیگر چند نقطه را برای شارژ خودروهای برقی در این خیابان در نظر گرفته اند. به گزارش خودروتک به نقل از فارس ، خیابانی در وستمینیستر لندن به اولین خیابان در این شهر ...