در نتیجه حمله یک عضو گروه داعش به عبادتگاه اقلیت مذهبی سیک‌ها در شهر کابل که صبح روز چهارشنبه ۶ فروردین (۲۵ مارس) اتفاق افتاد، تا کنون ۲۶ نفر کشته شدند. یک کودک نیز در میان کشته‌شدگان گزارش شده است. ...