در حالی که مردم ایرلند به محدودیت‌های دوران کرونا گردن گذاشته‌اند، سیموس ولف، قاضی که اخیرا به عضویت دیوان عالی ایرلند، عالی ترین مرجع قضایی کشور در آمده است، یکی از شرکت کنندگان در میهمانی بزرگی بوده که حالا به ...