سومین هفته از اسفندماه سال 99 خبرهای مهمی در حوزه حقوقی و قضایی از سوی مسئولان و کارشناسان این حوزه مطرح شد که مهمترین آنها "آزادی نازنین زاغری" بود. مهمترین خبرهای حوزه حقوقی و قضایی را در این گزارش ایسنا ...