در بخش روسی ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) فضانوردان به دلیل وجود یک سوراخ در بدنه با مشکل تأمین هوا دست‌ و پنجه نرم می‌کنند. به گزارش "تاگس شاو"، خبرگزاری دولتی تاس بر اساس گفت‌وگوی مرکز کنترل پروازها در مسکو و ...