به گزارش صدای بورس، فریدون عباسی به خانه ملت گفت: طرح سهمیه بندی تمامی حامل‌های انرژی با عنوان طرح وان مخفف واحد انرژی ، هفته آینده در کمیسیون انرژی بررسی خواهد شد. وی افزود: برای رسیدن به مصرف بهینه به ...