پیشکسوت استقلال نسبت به رفتار مدیر رسانه ای آبی پوشان واکنش نشان داد. سهراب بختیاری زاده پیشکسوت استقلال در گفتگو با ایلنا درباره اظهارات اخیر شاهرخ بیانی و صحبت‌های مدیررسانه‌ای استقلال‌ تهران گفت: استقلال در شرایط فعلی نیاز به آرامش ...