وزیر خارجه آلمان در نشست ویدیوئی شورای امنیت، جامعه جهانی را به تعهد بیشتر در مقابله با خشونت‌های جنسی فراخواند. او گفت که تجاوز، اجبار به فحشا و برده‌داری جنسی هنوز هم در جنگ‌ها، حکم سلاح را دارند. هایکو ماس، ...