در دو هفته اخیر چندین تجمع در اعتراض به بسته شدن مساجد در استان های مختلف اقلیم کردستان عراق به ویژه سلیمانیه برگزار شده است. جمعه گذشته صدها نمازگزار در شهرهای سلیمانیه و «رانیه» با تجمع مقابل درهای بسته مساجد، نماز ...