سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل معتقد است که یک توافق جدید با ایران با هدف جلوگیری از دست‌یابی به اورانیوم با غلظت ۹۰درصد امکان‌پذیر است و می‌تواند برخی نگرانی‌های اورشلیم را برطرف کند. در گزارش سالیانه سرویس اطلاعاتی ارتش اسرائیل آمده ...