یک کارشناس سازمان ملل متحد پس از بررسی علل و جوانب سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرواز ۷۵۲ به این نتیجه رسیده است که ایران گزارشی صحیح و صادقانه درباره این رویداد ارائه نداده است. خانم اگنس کالامار، گزارشگر ویژه در دفتر کمیسیاریای عالی ...

بازماندگان مسافران هواپیمای اوکراینی که با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران کشته شدند، از موجودیت انجمنی مدنی به منظور دادخواهی خبر داده‌اند. این انجمن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که می‌خواهد یاد و خاطره مسافران این پرواز را با کمک ...