مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به آخرین وضعیت ارائه خدمات بهداشتی- درمانی پرسنل فوریت‌های پزشکی به مناطق درگیر برف و کولاک، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ استان کشور درگیر برف و کولاک شدید هستند و طی ...