آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اول شهریور (۲۲ اوت) در وین اعلام کرد که رافائل گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه سوم شهریور (۲۴ اوت) برای مذاکره با مقامات عالیرتبه ایرانی به تهران سفر می‌کند تا به طور ...