صبح شنبه، اول آذر، تعدادی موشک به ساختمان‌های منطقه سبز کابل که اغلب سفارت‌خانه‌ها و اداره‌های دولتی در آن قرار دارند شلیک شد و تعدادی کشته و مجروح برجا گذاشت. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مسئول مطبوعاتی سفارت جمهوری ...