وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: سفارت آمریکا همچنان بر دخالت در امور داخلی عراق اصرار دارد. امری که با رد و واکنش ریاست پارلمان و برخی گروه‌های سیاسی کشور مواجه شد و آن را دخالت آشکار ...