جهادگرایان "دولت اسلامی" مدعی هستند که سوءقصد به مراسم یادبود جنگ جهانی اول با حضور دیپلمات‌های اروپایی در عربستان سعودی کار آنها بوده است. این گروه در شبکه تلگرام اعلام کرد که جهادگرایان "دولت اسلامی" مواد منفجره را در یک ...

خبر دستگیری رهبر و همچنین دو نفر از فرماندهان ارشد و شمار دیگری از نیروهای وابسته به گروه تروریستی "دولت اسلامی" بازتابی گسترده در خبرگزاری‌های بین‌المللی داشته است. در جریان حمله واحد ویژه مبارزه با تروریسم، اسلم فاروقی، رهبر گروه ...