توسط انتشارات شهید کاظمی؛  کتاب پیش بینی‌های حکیمانه؛ که حاوی پیش بینی‌های حکیمانه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری میباشد توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد. پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: کتاب پیش بینی‌های حکیمانه؛ که حاوی پیش بینی‌های ...