حجت الاسلام سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: کرونا زندگی را برای بسیای از مردم و به خصوص خانواده های دارای بیمار پروانه ای سخت و دشوار کرده و هر خانواده دارای این بیماری ...