مناقشه آذربایجان و ترکمنستان که زمانی دو کشور حاشیه خزر را در مقابل هم قرار داده بود اکنون به پایان رسیده است. این تحول مهم حدود دو ماه پس از پایان مناقشه قره‌باغ اتفاق افتاد. دویچه وله فارسی را در ...