پژوهشی تازه منتشر شده نشان می‌دهد که میل و علاقه آلمانی‌ها به کار روز به روز کم‌تر می‌شود. آنها ترجیح می‌دهند زمان کمتری کار کنند، حتی اگر درآمد کم‌تری کسب کنند. بنا به پژوهشی که بنیاد آلمانی تحقیقات اقتصادی به ...