مذاکره بر سر حقوق زنان پنج هفته پیش به صورت مجازی بین نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد آغاز شد و به وقت اروپای مرکزی روز شنبه ۲۷ مارس خاتمه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در این نشست ...